Privacybeleid

  1. Privacy in één oogopslag

  Algemene informatie:

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacy beleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, die u ons vertelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep op de pagina). De verzameling van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ??vlekkeloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Bovendien hebt u het recht om een ??beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder “Recht op beperking van verwerking”.

  1. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy:

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en het privacy beleid.

Als u deze websites gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. In de communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkingsbedrijf op deze website is Five 4 Event GbR

Telefoon: +49 175/3721121 (werkdagen vanaf 15 uur)

E-mail: info@flohmarkt-bentheim.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

 

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. e of f DSGVO, u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, raadpleeg dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij wij bewijs kunnen overleggen van dwingende, legitieme gronden voor verwerking die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden of verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims ( Bezwaar volgens artikel 21 Abs.1 DSGVO).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens dan niet langer worden gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om een ??beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

 

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens, die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.

 

Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het adres dat in de opdruk staat.

 

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.

Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend onder Artikel 21 (1) AVG, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

  1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies:

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies, dat cookies worden geaccepteerd voor bepaalde gevallen of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd wanneer u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (bijv. Winkelwagenfunctie) worden geopend

Basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of verplicht is om precontractuele actie uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, een DSGVO) en / of op onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR), aangezien we een rechtmatig belang hebben bij de effectieve Verwerking van aan ons geadresseerde verzoeken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ??om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag is weggelaten (bijv. Na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

 

 

  1. Plug-ins en hulpmiddelen

  Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde web lettertypen die door Google worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google-lettertypen zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

 

Bron: https://www.e-recht24.de
Über den Flohmarkt Bad Bentheim

Internationaler Flohmarkt -Immer am letzten Samstag eines vollständigen Wochenendes im August (d. h. für die Vollständigkeit muss der Wochenendsonntag der 31.08. sein) von 8.00 bis 18.00 Uhr - In Bad Bentheims schönem Schloßpark vor der historischen Burg kann jeder sein Schnäppchen machen. Der große Flohmarkt ist der Pflichttermin für alle Flohmarktfans. Ob Antiquitäten, Trödel, Spielzeug, Hausrat, Bücher, Platten oder Kleidung hier findet sich alles, wovon man immer geträumt hat. Der Stöberleidenschaft sind keine Grenzen gesetzt. Der Bad Bentheimer Flohmarkt zählt zu den größten unter freiem Himmel in Norddeutschland und zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern aus dem In- und Ausland an.

Over de Rommelmarkt in Bad Bentheim

De Internationale rommelmarkt van Bad Bentheim, wordt altijd gehouden op de laatste zaterdag in Augustus van 8.00 tot 18.00 uur. In het prachtige kasteelpark van Bad Bentheim, tegenover het historische kasteel van Bad Bentheim, hier kan iederereen zijn koopje doen. De grote rommelmarkt is de must voor alle rommelmarktfans. Of nu gaat om antiek, speelgoed, huishoudelijke artikelen, boeken, of kleding hier bevind zich alles, waar je altijd misschien van gedroomd hebt. Voor deze passie kent men geen grenzen. De rommelmarkt van Bad Bentheimer is èèn van de grootste openlucht rommelmarkten in Noord-Duitsland en trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit Duitsland en het buitenland.