Marktregels

Internationale rommelmarkt Bad Bentheim

Kasteelpark

U moet uw deelname elk jaar op tijd aankondigen en ons uw naam en klantnummer geven, registratie omvat ook de betaling van een toelage van 10, – € voor amateur exposanten en 20, – € voor professionele exposanten met het klantnummer op de rekening DE61 2675 0001 01514347 76 BIC NOLADE21NOH. Je kunt je alleen registreren met de betaling van de bovengenoemde kosten, dit is tevens een deel van de standkosten! Voor niet-deelname aan de vlooienmarkt of voor het annuleren van de markt om redenen die we niet kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, slechtweer of onweer, de onkostenvergoeding wordt niet terugbetaald.

Zonder registratie en ID mag niemand naar de vlooienmarkt. De plaatsen worden toegekend in volgorde van registratie. Het aantal deelnemers en plaatsen is beperkt.

Ongunstige weersomstandigheden kunnen de organisator verplichten om de markt te annuleren of om delen van de markt opnieuw te vullen met dealers. Voor gemaakte kosten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard .

Voorwaarden voor deelname aan de rommelmark

Door deel te nemen, aanvaardt de exposant de voorwaarden van de plaatselijke voorschriften als bindend.

Plaats toewijzing

De toewijzing van de stand wordt gemaakt door de organisator. Toelating van de professionals voor de verharde parkeerplaats is op vrijdag vanaf 16.00 uur en voor de amateur handelaren voor het park op de zaterdagavond vanaf 2.00 uur. De toegang tot de poort vindt plaats in de volgorde van aankomst. De aanwijzingen van de organisatie moeten worden opgevolgd. De standhuur wordt overdag opgehaald. Een terugbetaling kan niet worden gedaan.

Afbouwen

Het demonteren van stands kan in principe pas plaatsvinden na het officiële einde van het evenement. In gerechtvaardigde uitzonderlijke gevallen kan de organisator toestemming geven voor voortijdige ontmanteling. Indien de exposant zijn stand begint te ontmantelen vóór het einde van de algemene openingstijden, kan een toekomstige uitsluiting van de markt plaatsvinden zonder verdere kennisgeving.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die personen of zaken, met name exposities, lijden tijdens het verblijf of de accommodatie op het beursterrein, vooral niet voor schade veroorzaakt door de werknemers of door het publiek daar of andere omstandigheden. Er wordt dan ook geen compensatie verleend voor schade als gevolg van diefstal, brand, bliksem, storm, ontploffing, overstroming, regen of andere oorzaken. Noch claims tegen enige vorm van schadevergoeding tegen de organisator kunnen worden afgeleid van maatregelen op basis van fouten of informatie verstrekt door de organisator. De exposant moet tijdens de openingstijden van de markt zorgen voor de beveiliging van zijn stand en zijn exposities. Waardevolle exposities moeten ’s nachts worden afgesloten. De exposant is aansprakelijk voor elk persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt door zijn tentoonstellingsstructuur of exposities.

Schoonmaak

Na het einde van de markt moet de exposant zijn plaats opruimen en onverkochte spullen en afval meenemen. Een overtreding kan leiden tot uitsluiting van de markt.

 

Grote van Marktkraam cq tafel

Minimale huur 3 meter (markttafel is verplicht) en 1 auto op de standplaats

Campers etc. per meter en alleen op de parkeerplaats. Nieuwe goederen zijn onderworpen aan speciale prijzen en worden alleen met toestemming uitgegeven.

Verkoop van voedingsmiddelen en dranken zijn niet toegestaan.

Rodekruis / Noodarts enambulance

De algemene wegen moeten worden vrijgehouden voor calamiteiten. Reddingsvoertuigen moeten ten alle tijde vrije doorgang hebben. Het Rode Kruis bevindt zich bij de hoofdingang.

product Index

Uitgesloten van het aanbod zijn goederen en boeken gemarkeerd met tekens of symbolen van het nationaalsocialistische tijdperk. De distributie en verkoop van vuurwapens, munitie of kogels met pyrotechnisch effect, evenals steek en slag wapens op rommelmarkten is verboden volgens § 38 exp. 1 van de wapenwet.

Huisrecht: op het evenemententerrein geldt het huisrecht en zal door de organisatie worden uitgevoerd.
Über den Flohmarkt Bad Bentheim

Internationaler Flohmarkt -Immer am letzten Samstag eines vollständigen Wochenendes im August (d. h. für die Vollständigkeit muss der Wochenendsonntag der 31.08. sein) von 8.00 bis 18.00 Uhr - In Bad Bentheims schönem Schloßpark vor der historischen Burg kann jeder sein Schnäppchen machen. Der große Flohmarkt ist der Pflichttermin für alle Flohmarktfans. Ob Antiquitäten, Trödel, Spielzeug, Hausrat, Bücher, Platten oder Kleidung hier findet sich alles, wovon man immer geträumt hat. Der Stöberleidenschaft sind keine Grenzen gesetzt. Der Bad Bentheimer Flohmarkt zählt zu den größten unter freiem Himmel in Norddeutschland und zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern aus dem In- und Ausland an.

Over de Rommelmarkt in Bad Bentheim

De Internationale rommelmarkt van Bad Bentheim, wordt altijd gehouden op de laatste zaterdag in Augustus van 8.00 tot 18.00 uur. In het prachtige kasteelpark van Bad Bentheim, tegenover het historische kasteel van Bad Bentheim, hier kan iederereen zijn koopje doen. De grote rommelmarkt is de must voor alle rommelmarktfans. Of nu gaat om antiek, speelgoed, huishoudelijke artikelen, boeken, of kleding hier bevind zich alles, waar je altijd misschien van gedroomd hebt. Voor deze passie kent men geen grenzen. De rommelmarkt van Bad Bentheimer is èèn van de grootste openlucht rommelmarkten in Noord-Duitsland en trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit Duitsland en het buitenland.